• 021-44353963

کود فروت ست

مشخصات کود فروت ست

 کود فروت ست 1 لیتری   کود فروت ست 5 لیتری 

            قیمت گالن ۱لیتری  ۱۰۰/۰۰۰  تومان

    قیمت گالن ۵لیتری   ۴۷۵/۰۰۰ تومان

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-44353963
  • 021-44353791
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-9002-5147
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top