• 021-44353963

کود فسفر

مشخصات کود فسفر

کود فسفر 1 لیتری  کود فسفر 5 لیتری 

     قیمت گالن ۱لیتری     ۹۰/۰۰۰   تومان

     قیمت گالن ۵لیتری       ۴۲۰/۰۰۰  تومان

 

 

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-44353963
  • 021-44353791
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-9002-5147
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top