اتفاقات ویژه

افزایش سایز برگ

افزایش سایز برگ

افزایش سایز برگ

افزایش سایز برگ گردو 50 سانتی متر

   

 

گل دهی مجدد درپایان فصل برداشت

 

باردهی مجدد درپایان فصل برداشت

 
     

شادابی وسبزینگی برگها

   
     

 

افزایش مقاومت گیاه شمعدانی دربرف  و سرما

استان تهران

افزایش مقاومت در برابر برف و سرما

استان لرستان

 
     

 

 

افزایش رشد درطول 30 روز

افزایش رشد درطول 30 روز

افزایش رشد درطول 30 روز

انگور اردیبهشت ماه

 

ارتفاع 80 سانتی یونجه در 25 روز وتبدیل 5چین به 8 چین

استان لرستان

افزایش سرعت رشد برنج

 

رشد مجدد گیاه پس از سرمازدگی

رشد مجدد گیاه پس از سرمازدگی

رشد مجدد گیاه پس از سرمازدگی

رشد مجدد گیاه پس از سرمازدگی

رشد مجدد گیاه پس از سرمازدگی

رشد مجدد گیاه پس از سرمازدگی

رشد مجدد گیاه پس از سرمازدگی

جوانه زدن مجدد نهال خشک شده

 

رشد مجدد گیاه پس از سرمازدگی

جوانه زدن مجدد نهال خشک شده

 

ماندگاری وعدم ریزش خرمالو

استان تهران

ماندگاری وعدم ریزش کیوی

 

ماندگاری وعدم ریزش کیوی

 

ماندگاری وعدم ریزش کیوی

 

   

باردهی نهال یکساله اناردرآب %55 شور

باردهی نهال یکساله اناردرآب %55 شور

باردهی نهال یکساله آلبالو

     

ارتباط با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
  • تلفن دفتر مرکزی تهران:
  • 021-55192276
  • 021-55193056
  • مبالغ به این شماره کارت واریز گردد:
  • بانک پاسارگاد:
  • 5022-2910-2125-9526
  • به نام حسن حکیمی فرد نیاسری
Top